Taxatie

Taxatie

Taxeren is de wetenschap van het schatten van een waarde voor een speciaal doel van een bepaald onroerend goed op een zeker moment in de tijd. Daarbij ook nog in aanmerking te nemen de eigenschappen van het object, de economische factoren van de markt, de wettelijke bepalingen en de alternatieve investerings- en aanwendingsmogelijkheden.
Met andere woorden: veelal kan hetzelfde onroerend goed verschillende waarden hebben, afhankelijk van het doel waarvoor de waardering wordt gevraagd. Enkele voorbeelden daarvan zijn: verkoop (vrije of executie verkoop); overname ouders/kinderen; staking onderneming / overbrenging privé; financiering; inbreng in BV vorm.
De informatie waarin Wormgoor Makelaars zich voortdurend verdiept, is onmisbaar bij taxaties voor een gedetailleerde waardebepaling. Met name fiscaal gezien is een objectieve en deskundige taxatie van wezenlijk belang. Wormgoor Makelaars kunt u inschakelen voor alle vormen van taxaties.

De taxateurs van Wormgoor Makelaars zijn aangesloten bij de NVM en geregistreerd bij het landelijke taxateurregister: VastgoedCert.

Minnelijk taxeren:

Als NVM A&LV-makelaar wordt ons kantoor regelmatig gevraagd om een taxatie uit te voeren, die dient als basis voor de belastingheffing. Een taxatie is bijvoorbeeld nodig bij bedrijfsopvolging of staking van een agrarisch bedrijf, bij overlijden, inbreng in een B.V. of bij uittreding uit een maatschap of vennootschap onder firma.
Daarbij speelt de waardesplitsing een groot fiscaal belang, alsmede het onderkennen van de WEV en de WEVAB-waarden.
In al deze gevallen probeert de belastingdienst een graantje mee te pikken in de vorm van bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, schenkingsrecht of inkomens- of vennootschapsbelasting.

Door de belastingdienst direct bij een taxatie te betrekken, kan een accountant direct aan het werk met de definitieve cijfers. Bovendien krijgt de makelaar de gelegenheid om met een taxateur van de belastingdienst op het agrarisch bedrijf alle zaken die van belang zijn mee te nemen en uitleg te geven.


Wormgoor Makelaars wijzen u de fiscale weg.


Contact opnemen met wormgoor