Kavelruil

Kavelruil

"Wisselwerking tussen makelaar en notaris van groot belang"

Bijna geen kosten bij overdracht en geen 10-jaarstermijn met betrekking tot vrijstelling overdrachtsbelasting. Dat zijn 2 hele grote voordelen van kavelruil.

Onze ervaring is dat kavelruil wel het uiterste vergt van makelaar én notaris. Het aantal wetten en regels in de agrarische sector is de afgelopen jaren in hoog tempo toegenomen en dat heeft onder andere zijn weerslag op de vrijwillige kavelruil.

Mits men voldoet aan het ruilschema en aan het landbouwkundig nut, kan men overwegen een vrijwillige kavelruil op te zetten. Als er ook nog gebouwen bij betrokken zijn, wordt het nóg ingewikkelder. Dat vergt specialisme, maar kan enorm kostenbesparend zijn.
Die boeren die een kavelruil overwegen moeten zorgvuldig zijn in de keuze van hun notaris. Een goede wisselwerking tussen notaris, makelaar en boeren is van groot belang. Hier in de Achterhoek zijn enkele gespecialiseerde notariskantoren met wie wij graag zaken doen.

Wormgoor Makelaars speelt daarbij vaak een bemiddelende rol en dit vereist kennis van de regio. Onze agrarische makelaar, René Klein Gunnewiek, kent zijn werkgebied van haver tot gort en komt regelmatig bij boeren over de vloer voor andere zaken. Wij zijn dan ook van mening, dat een agrarisch makelaar de taal van de boeren moet spreken.
Een kavelruil moet goedkeuring krijgen van de Belastingdienst, die in samenspraak met de notaris wordt aangevraagd.

Wormgoor Makelaars heeft de afgelopen jaren het aantal kavelruilen fors zien groeien. De bekendheid onder de boeren stijgt. Bovendien neemt onze ervaring en die van de notarissen toe. Daardoor verloopt kavelruil steeds soepeler.

Toch bespeuren wij hier en daar nog argwaan onder boeren jegens kavelruil. Vaak wordt kavelruil verward met ruilverkaveling. De vrees voor verplichtingen is groot. Dat is echter een groot misverstand. Kavelruil is volstrekt vrijwillig en partijen worden er beter van.

Wormgoor Makelaars wijzen u de ruilende weg.

Contact opnemen met wormgoor